Zadzwoń do nas 032 211 14 90 lub napisz e-maila sekretariat@ok.brzeszcze.pl

Basen

  • Aktualności
  • Ocena jakości wody
  • Cennik
  • Atrakcje
  • Godziny otwarcia
  • Galeria
  • Kontakt

Wstęp w godzinach od 7:30 do 15:00 (od poniedziałku do piątku)


Wstęp normalny:

pierwsza godzina – 8,00 zł
każde następne rozpoczęte 6 min. – 1,00 zł

Wstęp ulgowy:

pierwsza godzina – 5,00 zł
każde następne rozpoczęte 6 min. – 0,60 zł

Wstęp po godzinie 15:00 oraz w soboty, niedziele i święta


Wstęp normalny:

pierwsza godzina – 10,00 zł
każde następne rozpoczęte 6 min. – 1,00 zł

Wstęp ulgowy:

pierwsza godzina – 6,00 zł
każde następne rozpoczęte 6 min. – 0,60 zł

Bilet Rodzinny


Min. 1 osoba dorosła (rodzic lub opiekun prawny)+ dziecko do 18 roku życia, od piątku do niedzieli i podczas świąt od 7.30 do 22.30.

Bilet dla opiekuna (rodzica):
pierwsza godzina – 7,50 zł
każde następne rozpoczęte 6 min. – 1,00 zł

Bilet dla dziecka:
pierwsza godzina – 4,00 zł
każde następne rozpoczęte 6 min. – 0,60 zł

Bilet – opiekun dziecka (bilet uprawnia do wejścia opiekuna w strefę szatni w celu przygotowania dziecka do uczestnictwa w zajęciach na pływalni) opłata jest naliczana po upływie 15 min od momentu przejścia przez bramkę wejściową:
pierwsza godzina – 10,00 zł
każde następne rozpoczęte 6 min. – 1,00 zł

Osoby niepełnosprawne


pierwsza godzina – 4,00 zł
każde następne rozpoczęte 6 min. – 0,40 zł

Opiekun osoby niepełnosprawnej:
pierwsza godzina – 7,00 zł
każde następne rozpoczęte 6 min. – 0,70 zł

Emeryci i renciści


pierwsza godzina – 8,00 zł
każde następne rozpoczęte 6 min. – 0,80 zł

pierwsza godzina – 7,50 zł
każde następne rozpoczęte 6 min. – 0,75 zł

Zajęcia dydaktyczne dla zorganizowanych grup


Zajęcia dla zorganizowanych grup szkolnych:
za jedną godzinę – 4,50 zł
za jedną godzinę dla osoby niepełnosprawnej – 4,00 zł

Zajęcia dla grup zorganizowanych:
za jedną godzinę – 5,00 zł
za jedną godzinę dla osoby niepełnosprawnej – 4,00 zł

Rezerwacja toru i basenu


Rezerwacja 1 toru na 1 godzinę:
50,00 zł (+ opłata za wstęp na basen)

Rezerwacja basenu rekreacyjnego na 1 godzinę:
150,00 zł (+ opłata za wstęp na basen)

Rezerwacja całego basenu na 1 godzinę:
400,00 zł (+ opłata za wstęp na basen)

Sauna


basen z sauną: bilet na basen + opłata za pobyt w saunie

30 min. – 7,00 zł
dodatkowy pobyt rozliczany jest co 1 minutę
1 min. – 25 gr

indywidualne wejście na saunę:

1 godz. – 14,00 zł
dodatkowy pobyt rozliczany jest co 1 minutę
1 min. – 25 gr

(kaucja zwrotna za wydany zegarek – 20,00 zł)

Karnety na basen


karnet o wartości 248,00 zł w cenie 180,00 zł
karnet o wartości 215,00 zł w cenie 158,00 zł
karnet o wartości 183,00 zł w cenie 135,00 zł
karnet o wartości 146,00 zł w cenie 113,00 zł
karnet o wartości 113,00 zł w cenie 90,00 zł
karnet o wartości 81,00 zł w cenie 68,00 zł
karnet o wartości 52,00 zł w cenie 45,00 zł

Karnety dla stowarzyszeń


karnet o wartości 68,00 zł w cenie 45,00 zł
karnet o wartości 45,00 zł w cenie 28,00 zł

Karnety na saunę


karnet o wartości 206,00 zł w cenie 152,00 zł
karnet o wartości 163,00 zł w cenie 130,00 zł
karnet o wartości 109,00 zł w cenie 87,00 zł
karnet o wartości 78,00 zł w cenie 65,00 zł
karnet o wartości 50,00 zł w cenie 43,00 zł
karnet o wartości 24,00 zł w cenie 22,00 zł

Zakupione karnety na basen oraz saunę ważne są 120 dni od daty zakupu lub doładowania, niewykorzystana kwota po upływie tego okresu traci ważność. Zachowanie niewykorzystanej kwoty jest możliwe poprzez doładowanie karnetu dowolną opcją karnety, wg cennika, w terminie do 30 dni po upływie terminu ważności karnetu. Po upływie tego terminu niewykorzystana kwota na karnecie ulega kasacji.

Karnety rozliczane są wg obowiązującego cennika, za wyjątkiem karnetów dla stowarzyszeń. Wszyscy członkowie stowarzyszeń korzystający z karnetu dla stowarzyszeń rozliczani są wg ceny biletu ulgowego na basen. Należność za basen ściągana jest wyłącznie z opcji: basen, należność za saunę wyłącznie z opcji: sauna.

Rezerwacja sauny


Rezerwacja 1 sauny na 1 godzinę – 55,00 zł (+ opłata za wstęp na saunę)

Rezerwacja wszystkich saun na 1 godzinę – 180,00 zł (+ opłata za wstęp na saunę)

Grota Solna


Wstęp normalny:

45 minut – 8,50 zł

Wstęp ulgowy:

45 minut – 6,50 zł

Wstęp dla osób niepełnosprawnych:

45 minut – 6,50 zł

Karnety na Grotę Solną


Karnet dla dorosłych:

6 wejść – 32,00 zł

Karnet dla dzieci i osób niepełnosprawnych:

6 wejść – 22,00 zł

Karnety na grotę solną są bezterminowe

Aqua aerobic


płatna godz. basenu, w tym 45 min zajęć – 14,00 zł

karnet: 10 wejść – 140,00 zł (+ 1 wejście gratis)

karnet: 5 wejść – 70,00 zł

Opłata za parking niestrzeżony


dla klientów „Basenu pod Platanem” – bezpłatny

dla klientów nie korzystających z „Basenu pod Platanem” – 10,00 zł (opłata jednorazowa)

Wodne urodziny


opłata rezerwacyjna (7 dni przed planowaną datą imprezy) – 50,00 zł

bilet wstępu na wodne urodziny dla 1 osoby – 25,00 zł


Dodatkowe informacje


1. Ilekroć w cenniku jest mowa bez bliższego określenia:
a) o zorganizowanych grupach szkolnych, należy przez to rozumieć grupę liczącą co najmniej
5 uczniów wraz z nauczycielem,
b) o grupach zorganizowanych, należy przez to rozumieć grupę osób liczącą co najmniej 10 osób, za wyjątkiem grup osób wskazanych w punkcie a)
c) o rezerwacji, należy przez to rozumieć uprawnienie do wyłącznego korzystania z zarezerwowanej powierzchni basenowej, torów lub sauny należne po zgłoszeniu chęci rezerwacji oraz dokonania odrębnej opłaty z tego tytułu.
d) o okresie wakacyjnym, należy przez to rozumieć okres od 1 lipca do 31 sierpnia włącznie oraz okres ferii zimowych przypadających w danym roku w województwie małopolskim.
2. Uprawnienia do wstępów na basen:
a) do wejścia na basen, do sauny bądź do groty solnej znajdujących się na basenie uprawnia ważny bilet
wstępu bądź karnet. Na basenie obowiązują bilety i karnety: normalne i ulgowe oraz rodzinne bilety wstępu.
b) wolny wstęp na basen posiadają dzieci do lat. 3. Wstęp wolny do groty solnej na basenie posiadają
dzieci do lat 6. Wiek dziecka winien być udokumentowany przez jego opiekuna, dla możliwości weryfikacji uprawnienia przez pracownika basenu.
c) uprawnienia do zakupu ulgowych biletów wstępu na basen posiadają:
1.dzieci od 3 roku życia,
2.dzieci i młodzież szkolna – za okazaniem legitymacji szkolnej,
3.studenci do ukończenia 25 roku życia – za okazaniem legitymacji studenckiej,
4.osoby niepełnosprawne – za okazaniem orzeczenia o niepełnosprawności,
5.opiekun osoby niepełnosprawnej – po okazaniu przez osobę niepełnosprawną orzeczenia o niepełnosprawności,
6.emeryci i renciści – po okazaniu legitymacji emeryta / rencisty.
d) uprawnienia do zakupu ulgowych biletów wstępu do groty solnej na basenie posiadają dzieci i młodzież szkolna do lat 18 – tu, za okazaniem legitymacji szkolnej oraz osoby niepełnosprawne.
e) uprawnienia do zakupu biletu rodzinnego posiadają min. 2 osoby, w tym: jedna osoba dorosła (rodzic bądź opiekun prawny dziecka) oraz jedna osoba niepełnoletnia.
3. Korzystanie ze zjeżdżalni i jacuzzi wkalkulowane jest w cenę biletu,
4. Zakupione karnety na Basen i Saunę są ważne 120 dni od daty zakupu lub doładowania, niewykorzystana kwota po upływie tego okresu traci ważność. Zachowanie niewykorzystanej kwoty jest możliwe poprzez doładowanie karnetu dowolną opcją karnety, wg cennika, w terminie do 30 dni po upływie terminu ważności karnetu. Po upływie tego terminu niewykorzystana kwota na karnecie ulega kasacji.
5. Karnety rozliczane są wg obowiązującego cennika, za wyjątkiem karnetu dla stowarzyszeń. Wszyscy członkowie stowarzyszeń korzystający z karnetu dla stowarzyszeń rozliczani są wg ceny biletu ulgowego na basen. Należność za basen ściągana jest wyłącznie z opcji: basen, należność za saunę wyłącznie z opcji: sauna.
6. Karnety na Grotę Solną są bezterminowe.
7. Karnety na Aqua aerobik ważne są trzy miesiące.
8. Koszt zakupu karnetu (karty magnetycznej) na basen lub saunę wynosi 20,00 zł. Karnet pozostaje własnością klienta.
9. Kaucja zwrotna za klucz do skrytki depozytowej wynosi 5,00 zł.
10. Kaucja zwrotna za wydany zegarek na saunę indywidualną wynosi 20,00 zł.
11. Na obiekcie można dokonywać transakcji przy użyciu kart płatniczych powyżej 1,00 zł.

 

Cennik w wersji do pobrania.

1. Ilekroć w cenniku jest mowa bez bliższego określenia:
a) o zorganizowanych grupach szkolnych, należy przez to rozumieć grupę liczącą co najmniej
5 uczniów wraz z nauczycielem,
b) o grupach zorganizowanych, należy przez to rozumieć grupę osób liczącą co najmniej 10 osób, za wyjątkiem grup osób wskazanych w punkcie a)
c) o rezerwacji, należy przez to rozumieć uprawnienie do wyłącznego korzystania z zarezerwowanej powierzchni basenowej, torów lub sauny należne po zgłoszeniu chęci rezerwacji oraz dokonania odrębnej opłaty z tego tytułu.
d) o okresie wakacyjnym, należy przez to rozumieć okres od 1 lipca do 31 sierpnia włącznie oraz okres ferii zimowych przypadających w danym roku w województwie małopolskim.
2. Uprawnienia do wstępów na basen:
a) do wejścia na basen, do sauny bądź do groty solnej znajdujących się na basenie uprawnia ważny bilet
wstępu bądź karnet. Na basenie obowiązują bilety i karnety: normalne i ulgowe oraz rodzinne bilety wstępu.
b) wolny wstęp na basen posiadają dzieci do lat. 3. Wstęp wolny do groty solnej na basenie posiadają
dzieci do lat 6. Wiek dziecka winien być udokumentowany przez jego opiekuna, dla możliwości weryfikacji uprawnienia przez pracownika basenu.
c) uprawnienia do zakupu ulgowych biletów wstępu na basen posiadają:
1.dzieci od 3 roku życia,
2.dzieci i młodzież szkolna – za okazaniem legitymacji szkolnej,
3.studenci do ukończenia 25 roku życia – za okazaniem legitymacji studenckiej,
4.osoby niepełnosprawne – za okazaniem orzeczenia o niepełnosprawności,
5.opiekun osoby niepełnosprawnej – po okazaniu przez osobę niepełnosprawną orzeczenia o niepełnosprawności,
6.emeryci i renciści – po okazaniu legitymacji emeryta / rencisty.
d) uprawnienia do zakupu ulgowych biletów wstępu do groty solnej na basenie posiadają dzieci i młodzież szkolna do lat 18 – tu, za okazaniem legitymacji szkolnej oraz osoby niepełnosprawne.
e) uprawnienia do zakupu biletu rodzinnego posiadają min. 2 osoby, w tym: jedna osoba dorosła (rodzic bądź opiekun prawny dziecka) oraz jedna osoba niepełnoletnia.
3. Korzystanie ze zjeżdżalni i jacuzzi wkalkulowane jest w cenę biletu,
4. Zakupione karnety na Basen i Saunę są ważne 120 dni od daty zakupu lub doładowania, niewykorzystana kwota po upływie tego okresu traci ważność. Zachowanie niewykorzystanej kwoty jest możliwe poprzez doładowanie karnetu dowolną opcją karnety, wg cennika, w terminie do 30 dni po upływie terminu ważności karnetu. Po upływie tego terminu niewykorzystana kwota na karnecie ulega kasacji.
5. Karnety rozliczane są wg obowiązującego cennika, za wyjątkiem karnetu dla stowarzyszeń. Wszyscy członkowie stowarzyszeń korzystający z karnetu dla stowarzyszeń rozliczani są wg ceny biletu ulgowego na basen. Należność za basen ściągana jest wyłącznie z opcji: basen, należność za saunę wyłącznie z opcji: sauna.
6. Karnety na Grotę Solną są bezterminowe.
7. Karnety na Aqua aerobik ważne są trzy miesiące.
8. Koszt zakupu karnetu (karty magnetycznej) na basen lub saunę wynosi 20,00 zł. Karnet pozostaje własnością klienta.
9. Kaucja zwrotna za klucz do skrytki depozytowej wynosi 5,00 zł.
10. Kaucja zwrotna za wydany zegarek na saunę indywidualną wynosi 20,00 zł.
11. Na obiekcie można dokonywać transakcji przy użyciu kart płatniczych powyżej 1,00 zł.

 

Cennik w wersji do pobrania.

Szkółka pływania „Ośmiorniczki” – nauka i doskonalenie pływania dzieci

Tel. kontaktowy: 698 611 519
(p. Rafał Bacik)

Szkółka pływania dla dzieci:
Niedziela
godz: 12.15-13.45
oplata 6 zł bilet ulgowy + oplata u instruktora

Nauka pływania dla niemowląt i dzieci „Raczki”

Tel. kontaktowy: 604 315 401

Czwartek
17.15-18.00 – przedszkolaki
i starszaki

Sobota
9.00-9.30 – niemowlaki
9.30-10.15 – przedszkolaki
10.15-11.00 – starszaki
11.00-11.45 – grupa zaawansowana

Nauka pływania, korygowanie wad postawy dzieci i młodzieży „Butterfly”

Tel kontaktowy: 604 276 089

Poniedziałek-czwartek
18.00-18.45
19.00-19.45

Szkółka pływacka dla przedszkolaków i dzieci z klas młodszych „Blues carv”

Tel. kontaktowy: 606 644 345, 689 063 057

Poniedziałek-czwartek
16.00-16.45
16.45-17.30

Aerobic wodny:

prowadzący: Aleksander Grzeszkowiak

wtorek: 20:00-20:45
środa: 20.00-20.45
czwartek: 20:00-20:45
piątek: 18.45-19.30

zajęcia trwają 45 min

cena biletu na aerobik – 14 zł

Grota solna

Czynne codziennie od 10.00 do 20.00.
Czas trwania seansu – 45 min.

Regulamin korzystania z groty solnej

Dowiedz się więcej o dobroczynnych właściwościach korzystania z groty solnej

Godziny otwarcia:


Basen
codziennie od 7.30 do 22.30
ostatnie wejście o godzinie 21.30
wyjście z hali basenu o godz. 22.20

Sauna indywidualna
poniedziałek-piątek od 15.00 do 22.00
sobota, niedziela i święta od 11.00 do 22.00

Sauna z basenem
poniedziałek-piątek od 15.00 do 22.00
sobota, niedziela i święta od 11.00 do 22.00

Grota solna
codziennie od 10.00 do 20.00

Basen pod Platanem


ul. Ofiar Oświęcimia 39a
32-620 Brzeszcze

tel.:
(032) 737 42 39
(032) 737 46 51
(032) 737 46 52

e-mail:
basen@ok.brzeszcze.pl

kierownik basenu:
Marek Chowaniec
tel. 600 146 246
marek.chowaniec@ok.brzeszcze.pl

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!