Jesteś tutaj:
Strona Główna >> Sport >> Basen pod platanem >> Cennik

Cennik usług świadczonych przez Basen pod Platanem:

1.Wstęp normalny     
a) pierwsza godzina    
9,00 zł
b) każde następne rozpoczęte 5 min.     
0,75 zł
Wstęp ulgowy     
a) pierwsza godzina    
5,50 zł
b) każde następne rozpoczęte 5 min.     
0,45 zł

2.Wstęp normalny - od poniedziałku do piątku od 7.30-15.00 dla klientów indywidualnych    
a) pierwsza godzina    
8,00 zł
b) każde następne rozpoczęte 5 min.    
0,75 zł /godzina 9,00 zł/
Wstęp ulgowy - od poniedziałku do piątku od 7.30-15.00 dla klientów indywidualnych    
a) pierwsza godzina
4,50 zł
b) każde następne rozpoczęte 5 min.    
0,45 zł /godzina 5,50/

3.Bilet Rodzinny (min. 3 osoby: w tym maks. 2 osoby dorosłe (rodzic lub opiekun prawny) i maks. 4 dzieci do 18 roku życia - od  piątku do niedzieli  i święta - od 7.30 – 22.30    
a)Bilet dla opiekuna (rodzica) - pierwsza godzina    
7,50 zł
każde następne rozpoczęte 5 min.     
0,75 zł /godzina 9,00 zł/
b)Bilet dla dziecka - pierwsza godzina    
4,00 zł
każde następne rozpoczęte 5 min.     
0,45 zł /godzina 5,50 zł/

4. Osoba niepełnosprawna    
a) pierwsza godzina    
3,00 zł
b) każde następne rozpoczęte 5 min.    
0,25 zł

5.Opiekun osoby niepełnosprawnej    
a) pierwsza godzina    
6,50 zł
b) każde następne rozpoczęte 5 min.    
0,55 zł

6.Emeryci i renciści    
a) pierwsza godzina    
7,00 zł
b) każde następne rozpoczęte 5 min.    
0,60 zł

7.Zajęcia dydaktyczne, od godz. 8.00 – 15.00,dla zorganizowanych grup szkolnych     
a) za jedną godzine     
4,30 zł

8.Karnety na basen    
a) karnet o wartości 248,00 zł
180,00 zł
b) karnet o wartości 215,00 zł
158,00 zł
c) karnet o wartości 183,00 zł
135,00 zł
d) karnet o wartości 146,00 zł
113,00 zł
e) karnet o wartości 113,00 zł
90,00 zł
f) karnet o wartości 81,00  zł
68,00 zł
g) karnet o wartości 52,00 zł
45,00 zł

9. Zajęcia zorganizowane przez stowarzyszenia    
a) karnet o wartości 68,00 zł
45,00 zł
b) karnet  o  wartości 45,00 zł
28,00 zł

10.Rezerwacja 1 toru na 1 godzinę
50,00 zł

11.Wejście do sauny:    

a)basen z sauną:  bilet na basen + opłata za pobyt w saunie     
sauna: opłata stała 6,50 zł za 30 min + dodatkowy  
pobyt rozliczany jest co 1 minutę    
bilet na basen + opłata za pobyt w saunie: 6,50 zł (30 min) + dodatkowy pobyt 1 min  - 25 gr
b)indywidualne wejście na saunę (czas rozliczany co 1 minutę)    
1 h – 13,00 zł
1 min - 25 gr

12.Rezerwacja 1 sauny na 1 godzinę    
55,00 zł

13.Karnety na saunę:    
a) karnet o wartości 206,00 zł
152,00 zł
b) karnet o wartości 163,00 zł
130,00 zł
c) karnet o wartości 109,00 zł
87,00 zł
d) karnet o wartości 78,00 zł
65,00 zł
e) karnet o wartości 50,00 zł
43,00 zł
f) karnet o wartości 24,00 zł
22,00 zł

14.Grota Solna – seans 45 min    
wstęp normalny    
8,50 zł
wstęp ulgowy    
6,50 zł
bilet ulgowy dla osób niepełnosprawnych
6,50 zł


15.Karnety na Grotę Solną    
a) karnet dla dorosłych – 6 wejść    
32,00 zł
b) karnet dla dzieci – 6 wejść    
22,00 zł

 

Akceptujemy karty MultiSport i FitProfit i OKSystem!
1.Ilekroć w cenniku jest mowa bez bliższego określenia:

a) o zorganizowanych grupach szkolnych, należy przez to rozumieć grupę liczącą co najmniej 15 uczniów wraz z nauczycielem,

b) o grupach zorganizowanych, należy przez to rozumieć grupę osób z wyjątkiem uczniów,

c) o rezerwacji, należy przez to rozumieć uprawnienie grupy osób do wyłącznego korzystania z urządzeń Basenu, a jej zgłoszenia dokonuje się z tygodniowym wyprzedzeniem w kasie Basenu. Opłatę uiszcza się najpóźniej w dniu korzystania z Basenu.

d) o okresie wakacyjnym, należy przez to rozumieć okres od 1 lipca do 31 sierpnia włącznie oraz okres ferii zimowych.

2.Uprawnienia do wstępów ulgowych na Basen:

a) dzieci od  3-7 lat,

b) dzieci i młodzież szkolna za okazaniem przy wejściu ważnej legitymacji szkolnej,

c) studenci do 25 roku życia za okazaniem przy wejściu ważnej legitymacji studenckiej,

d) osoby niepełnosprawne za okazaniem przy wejściu legitymacji (zaświadczenia lekarskiego) stwierdzającej niepełnosprawność,

e) opiekun osoby niepełnosprawnej,

f) emeryci i renciści za okazaniem przy wejściu legitymacji emeryta i rencisty.

3.Bilet Rodzinny obejmuje min. 3 osoby: w tym maks. 2 osoby dorosłe (rodzic lub opiekun prawny) i maks. 4 dzieci
do 18 roku życia

4.Uprawnienia do wstępów ulgowych na Grotę Solną:

a) dzieci od  3-7 lat,

b) dzieci i młodzież szkolna do 18 roku życia za okazaniem przy zakupie biletu ważnej legitymacji szkolnej,

5.Dzieci do lat 3 mają wstęp wolny, przy czym wiek dziecka należy udokumentować (np. książeczką zdrowia dziecka).

6.Korzystanie ze zjeżdżalni i jacuzzi wkalkulowane jest w cenę biletu i w opłacie za godzinę rezerwacji.

7.Zakupione karnety na Basen i Saunę są ważne 90 dni od daty zakupu lub doładowania, niewykorzystana kwota po upływie tego okresu traci ważność. Zachowanie niewykorzystanej kwoty jest możliwe poprzez doładowanie karnetu dowolna opcją, przed upływem jego okresu ważności.

8.Karnety rozliczane są wg obowiązującego cennika. Należność za basen ściągana jest wyłącznie z opcji: basen, należność za saunę wyłącznie z opcji: sauna.

9.Karnety na Grotę Solną są bezterminowe.

10.Kaucja zwrotna za karnet na Basen i Saunę wynosi 20,00 zł.

11.Kaucja zwrotna za klucz do skrytki depozytowej wynosi 5,00 zł.

12.Kaucja zwrotna za wydany zegarek na saunę indywidualną wynosi 20,00 zł.Zasady rozliczania pobytu na Basenie i Saunie  z wykupionego karnetu:


  • Karnet wykupiony wyłącznie na basen upoważnia do wejścia na basen.

Pobyt w saunie rozliczany jest gotówką w kasie basenu.

  • Karnet w opcji basen i sauna upoważnia do korzystania z basenu i sauny.

Basen i sauna rozliczane są oddzielnie (basen z opcji basen, sauna z opcji sauna.)Parking niestrzeżony:


  • Bezpłatny dla klientów korzystających z basenu „pod Platanem”- bilet wyjazdowy do odebrania w kasie Basenu.


  • Dla klientów nie korzystających z basenu „pod Platanem” opłata jednorazowa za wjazd wynosi 10 zł.

Płatne w kasie basenu.
Pliki do pobrania:

Cennik w formacie pdf.pdf (Rozmiar: 2091610 bajtów)


copyright © 2006
Ośrodek Kultury Brzeszcze