Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca Iskierki powstał przy Ośrodku Kultury w Brzeszczach w 2001 roku, a inicjatorką założenia folklorystycznego zespołu dla dzieci oraz jego pierwszą kierowniczką była Alicja Zielińska – Złahoda. To ona zwróciła uwagę na fakt, że działające w Gminie Brzeszcze zespoły regionalne składają się niemal wyłącznie z osób dorosłych. Jako doświadczona choreografka  ludowa wiedziała, że aby rozbudzić pasję do folkloru i podtrzymać lokalne tradycje, trzeba pracować z dziećmi od najmłodszych lat poprzez muzykę,  śpiew i zabawę. Taka propozycja, przygotowana przez Panią Alicję we współpracy z ówczesną dyrektorką Ośrodka Kultury w Brzeszczach Małgorzatą Wójcik, spotkała się z dużym odzewem. 

Pierwsze próby, wyjazdy na przeglądy i festiwale oraz kolejno osiągane sukcesy, zdobywane wyróżnienia i nagrody przyciągały nowych członków Zespołu. W swym najliczniejszym składzie „Iskierki” miały kilkudziesięciu członków!

Regularne spotkania i próby zacieśniały więzy nie tylko między dziećmi, ale i ich rodzicami, dziadkami, starszym rodzeństwem, którzy przyprowadzali je na zajęcia do OK. Podczas prób „Iskierek” starsi „z widowni” podśpiewywali, podpowiadali i angażowali się w przygotowanie repertuaru. Kwestią czasu było, gdy z foteli przeniosą się na scenę… Tak narodziła się „Iskierkowa Familia”! 

Obecnie zespół prowadzą Zenobia Wełna oraz Eugeniusz Pieczka, którzy pielęgnują jego misję  – troska o  tradycję i ocalenie od zapomnienia pieśni i tańców ludowych. 

W swym repertuarze „Iskierki” posiadają  program regionu Górali Śląskich, pieśni i tańce cieszyńskie, suitę krakowską, tańce brzeszczańskie oraz bardzo lubiane przez dzieci kolędy i pastorałki. Grupa może również pochwalić się ciekawym dorobkiem płytowym, to trzy wydania: „Hej, kolęda, kolęda”, „Leć pieśniczko hen” oraz „Za naszą białą chatą”. Ponadto na swoim koncie mają nagranie chórków do utworu „Iść pod prąd” z płyty „Spacer po linie” zespołu Penny Lane” (2010 rok). 

Zespół chętnie angażuje się w projekty kulturalne i edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży, upowszechniające wiedzę o folklorze, historii i tradycji regionu. Wspólnie z Ośrodkiem Kultury, szkołami podstawowymi z terenu Gminy Brzeszcze oraz lokalnymi organizacjami pozarządowymi realizowane były m.in. projekty „Dziecko – świadomy uczestnik kultury” oraz „Mali i duzi tańczą po brzeszczańsku”. 

Od momentu powstania „Iskierki” uczestniczą aktywnie w życiu kulturalnym Gminy Brzeszcze, jak również poza jej granicami, biorąc udział w licznych przeglądach, konkursach, festiwalach, zdobywając nagrody i wysokie lokaty oraz promując Gminę Brzeszcze.

Międzynarodowy Przegląd Zespołów Regionalnych „ZŁOTY KŁOS” w Zebrzydowicach to festiwal, gdzie bezkonkurencyjnie zdobywały czołowe miejsca, podobnie w Regionalnym Przeglądzie Pieśni „ŚLĄSKIE ŚPIEWANIE” im. prof. Adolfa Dygacza, wywalczyły tam przez lata: uczestnictwo w Koncercie Galowym, nagranie relacji przez TV Katowice, Grand Prix, statuetkę Złotego Szczyglika,  udział w warsztatach z Zespołem „ŚLĄSK”.

Kilkanaście razy wygrywały w Konkursie Kolęd Polskich i Pastorałek „HEJ KOLĘDA, KOLĘDA” w Oświęcimiu, a Konkurs Kolęd
i Pastorałek w Ślemieniu też przez parę edycji nagradzał Zespół czołowymi miejscami, równorzędnie Przegląd Kolęd i Pastorałek
w Łodygowicach oraz Międzynarodowy Przegląd Kolęd i Pastorałek „Pastorałka Żywiecka”.

Do ważniejszych nagradzanych występów należą również: Przegląd Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych w Wiśle, Folkloriada Jurajska w Poraju,  Międzykulturowy Festiwal Folklorystyczny Zagłębie i Sąsiedzi, Nowohucki Konkurs Kolęd i Pastorałek, Korowód Kolędników oraz Jarmark Bożonarodzeniowy w Krakowie. Wystąpiły także w Zakopanem – kościół św. Brata Alberta w Chabówce, Festiwalu Twórczości Religijnej PSALLITE DEO w Kętach, w festiwalach w Ełku, Baranowie Sandomierskim, Wodzisławskich Spotkaniach z Folklorem, Międzynarodowym Festiwalu Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych w Polance Wielkiej i wielu innych.

Za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury Zespół został w 2012 roku nagrodzony Nagrodą Starosty Oświęcimskiego.

Dwa ostatnie lata to tryumf w Międzynarodowym Festiwalu Młodych Talentów na Ukrainie, gdzie współzawodniczyły z zespołami z całego świata oraz udział w projekcie realizowanym przez Ośrodek Kultury „MALI I DUZI TAŃCZĄ PO BRZESZCZAŃSKU”.

W niedzielę 26 września 2021 roku w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Brzeszczach odbył się jubileuszowy koncert z okazji
20 – lecia Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca „Iskierki”. 

Dziękuję wszystkim byłym i obecnym członkiniom i członkom Zespołu, którzy przez wiele lat działalności rozwijali zainteresowania
w dziedzinie muzyki i śpiewu, upowszechniali wiedzę o kulturze regionalnej, ludowej i narodowej naszego kraju oraz reprezentowali
i promowali Gminę Brzeszcze na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej
– powiedział podczas koncertu Burmistrz Radosław Szot,
składając życzenia dla Zespołu na ręce kierowniczki Zenobii Wełny – Życzę wszelkiej pomyślności w dalszej pracy, wielu dobrych inicjatyw obfitujących w liczne sukcesy artystyczne.

Obok życzeń i wspomnień, nie zabrakło prezentacji aktualnego programu oraz występów Jubilatów i zaproszonych gości.

Swój repertuar przedstawił zaprzyjaźniony Zespół Pieśni i Tańca „Małe Kęty”, działający przy Domu Kultury w Kętach oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 Brzeszczach, która od początku działalności „Iskierek” chętnie włącza się realizowane projekty kulturalno-edukacyjne.

Życzeniom i gratulacjom tak okazałego Jubileuszu nie było końca. Słowa uznania, życzenia powodzenia i dalszych sukcesów artystycznych skierowała do „Iskierek” między innymi Teresa Jankowska, członkini Zarządu Powiatu w Oświęcimiu, która od samego początku
istnienia Zespołu wspierała jego działalność. 

Iwona Gibas, członkini zarządu Województwa Małopolskiego, mówiła podczas jubileuszu – Za nami wyjątkowe spotkanie z utalentowanymi, młodymi ludźmi, którzy zarażają energią i radością. Jestem dumna, że młodzi Małopolanie tak aktywnie angażują się w działania społeczności krzewiących lokalny folklor i tradycję. Cieszę się, że Województwo Małopolskie może wspierać takie inicjatywy i wydarzenia.

Obchodom towarzyszyła okolicznościowa wystawa zdjęć, dokumentująca dwudziestoletni dorobek artystyczny „Iskierek”.

Dzięki staraniom Stowarzyszenia „Na Deskach” i Ośrodka Kultury w Brzeszczach pozyskano dotację Zarządu Województwa
Małopolskiego na realizację zadania „XX-lecie działalności DZPiT Iskierki”, w ramach którego zorganizowany został jubileuszowy
koncert poświęcony twórczości i historii zespołu „Iskierki”.