Świetlica w Zasolu – otwarta od 10 czerwca 2021
Szczegóły w placówce.