Obraz: Informacja dotycząca zamknięcia do odwołania Domu Ludowego w Wilczkowicach.