Stowarzyszenie „Na deskach” współpracujące z OK w Brzeszczach, otrzymało dotację w konkursie na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2021 roku pn. „Mecenat Małopolski – I edycja”. Kwota 10 000 zł będzie przeznaczona na zakup brzeszczańskich strojów dziecięcych. Dzięki temu wsparciu Zespół „Iskierki” będzie mógł prezentować się w tradycyjnych lokalnych strojach.

Dziękujemy Zarządowi Województwa Małopolskiego, w szczególności Pani Iwonie Gibas – Członkini Zarządu za przyznane nam wsparcie.