4 Października 2021 r po długiej przerwie w Ośrodku Kultury w Brzeszczach odbyła się uroczysta InauguracjaUniwersytetu Trzeciego Wieku – rozpoczynająca nowy rok Akademicki 2021/2022. 

Słuchacze UTW oraz inni przybyli widzowie mogli wysłuchać wykładu dr Artura Łaciny-Łanowskiego
z Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu zat. „Relacje międzyludzkie w trudnych czasach”.

Dodatkowo odbył się uroczysty koncert w wykonaniu zespołu Na Maxa oraz zapisy do sekcji w ramach UTW