Dla uczestników zajęć w ramach Akademii Młodego Plastyka, a także wszystkich zainteresowanych, Pani Renia pokaże zaraz, jak przygotować … kalejdoskop!

https://drive.google.com/file/d/1Ls7n_4wKdsL-0PChMRcgXW8m0YNnD8S8/view