Andrzejki – spotkanie zespołów śpiewaczych.

Zdjęcia: Damian Łękawa