27 lutego br. o godz.16.30 na scenie Ośrodka Kultury w Brzeszczach wystąpił kabaret Czarna Rękawiczka oraz zespół taneczny „Pretty Woman”.
Miło nam było gościć tak dużą grupę, która poświęca swój wolny czas na realizację pasji kabaretowo – tanecznych.
Mamy nadzieję, że jeszcze nie raz będzie nam dane ich gościć na deskach naszej sceny.

Obie grupy działają w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Oświęcimskim Centrum Kultury.
Instruktorem prowadzącym zespół taneczny „Pretty Woman” jest Pan Paweł Kaźnica, instruktorem kabaretu Czarna Rękawiczka jest Pani Małgorzata Zakutyńska,
która wyreżyserowała i stworzyła scenariusz spektaklu APETYT NA ŻYCIE.