Basen rekreacyjny o wymiarach 12,5 x 6 x 04 – 1 m z zejściem schodowym oraz z atrakcjami wodnymi: masaż wodno powietrzny denny, masaż ścienny (struga wodna), masaż górny (struga płaska)