Zadzwoń do nas 032 211 14 90 lub napisz e-maila sekretariat@ok.brzeszcze.pl

Basen

  • Aktualności
  • Ocena jakości wody
  • Cennik
  • Atrakcje
  • Godziny otwarcia
  • Historia
  • Dane techniczne
  • Galeria
  • Kontakt

Wstęp w godzinach od 7:30 do 15:00 (od poniedziałku do piątku)


Wstęp normalny:

pierwsza godzina – 8,00 zł
każde następne rozpoczęte 6 min. – 0,90 zł

Wstęp ulgowy:

pierwsza godzina – 5,00 zł
każde następne rozpoczęte 6 min. – 0,60 zł

Wstęp po godzinie 15:00 oraz w soboty, niedziele i święta


Wstęp normalny:

pierwsza godzina – 9,00 zł
każde następne rozpoczęte 6 min. – 0,90 zł

Wstęp ulgowy:

pierwsza godzina – 6,00 zł
każde następne rozpoczęte 6 min. – 0,60 zł

Bilet Rodzinny


Min. 1 osoba dorosła (rodzic lub opiekun prawny)+ dziecko do 18 roku życia, od piątku do niedzieli i podczas świąt od 7.30 do 22.30.

Bilet dla opiekuna (rodzica):
pierwsza godzina – 7,50 zł
każde następne rozpoczęte 6 min. – 0,90 zł

Bilet dla dziecka:
pierwsza godzina – 4,00 zł
każde następne rozpoczęte 6 min. – 0,60 zł

Bilet – opiekun dziecka (bilet uprawnia do wejścia opiekuna w strefę szatni w celu przygotowania dziecka do uczestnictwa w zajęciach na pływalni) opłata jest naliczana po upływie 15 min od momentu przejścia przez bramkę wejściową:
pierwsza godzina – 9,00 zł
każde następne rozpoczęte 6 min. – 0,90 zł

Osoby niepełnosprawne


pierwsza godzina – 4,00 zł
każde następne rozpoczęte 6 min. – 0,40 zł

Opiekun osoby niepełnosprawnej:
pierwsza godzina – 7,00 zł
każde następne rozpoczęte 6 min. – 0,70 zł

Emeryci i renciści


pierwsza godzina – 7,50 zł
każde następne rozpoczęte 6 min. – 0,75 zł

Zajęcia dydaktyczne dla zorganizowanych grup szkolnych


I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Rezerwacja 1 toru


1 godzina – 50,00 zł (+ opłata za wstęp na basen)

Informacja o zarezerwowanych torach: TUTAJ

Sauna


basen z sauną:

30 min. – 6,50 zł
dodatkowy pobyt rozliczany jest co 1 minutę
1 min. – 25 gr

indywidualne wejście na saunę:

1 godz. – 13,00 zł
dodatkowy pobyt rozliczany jest co 1 minutę
1 min. – 25 gr

Karnety na basen


karnet o wartości 248,00 zł w cenie 180,00 zł
karnet o wartości 215,00 zł w cenie 158,00 zł
karnet o wartości 183,00 zł w cenie 135,00 zł
karnet o wartości 146,00 zł w cenie 113,00 zł
karnet o wartości 113,00 zł w cenie 90,00 zł
karnet o wartości 81,00 zł w cenie 68,00 zł
karnet o wartości 52,00 zł w cenie 45,00 zł

Karnety dla stowarzyszeń


karnet o wartości 68,00 zł w cenie 45,00 zł
karnet o wartości 45,00 zł w cenie 28,00 zł

Karnety na saunę


karnet o wartości 206,00 zł w cenie 152,00 zł
karnet o wartości 163,00 zł w cenie 130,00 zł
karnet o wartości 109,00 zł w cenie 87,00 zł
karnet o wartości 78,00 zł w cenie 65,00 zł
karnet o wartości 50,00 zł w cenie 43,00 zł
karnet o wartości 24,00 zł w cenie 22,00 zł

Zakupione karnety na basen oraz saunę ważne są 120 dni od daty zakupu, niewykorzystana kwota po upływie tego okresu traci ważność.

Karnety rozliczane są wg obowiązującego cennika, za wyjątkiem karnetów dla stowarzyszeń. Wszyscy członkowie stowarzyszeń rozliczani są wg ceny biletu ulgowego na basen. Należność za basen ściągana jest wyłącznie z opcji: basen, należność za saunę wyłącznie z opcji: sauna.
Przy pierwszym zakupie karnetów (basen, sauna) pobierana jest kaucja zwrotna 20 zł.

Rezerwacja sauny


1 godzina – 55,00 zł

Grota Solna


Wstęp normalny:

45 minut – 8,50 zł

Wstęp ulgowy:

45 minut – 6,50 zł

Wstęp dla osób niepełnosprawnych:

45 minut – 6,50 zł

Wstęp dla dzieci do lat 6:

bezpłatny

Karnety na Grotę Solną


Karnet dla dorosłych:

6 wejść – 32,00 zł

Karnet dla dzieci:

6 wejść – 22,00 zł

Karnety na grotę solną są bezterminowe

Aqua aerobic


płatna godz. basenu, w tym 45 min zajęć – 14,00 zł

karnet: 10 wejść – 140,00 zł (+ 1 wejście gratis)

karnet: 5 wejść – 70,00 zł

Opłata za parking niestrzeżony


dla klientów „Basenu pod Platanem” – bezpłatny

dla klientów nie korzystających z „Basenu pod Platanem” – 10,00 zł (opłata jednorazowa)

Dodatkowe informacje


1. Ilekroć w cenniku jest mowa bez bliższego określenia:
a) o zorganizowanych grupach szkolnych, należy przez to rozumieć grupę liczącą co najmniej 5 uczniów wraz z nauczycielem,
b) o grupach zorganizowanych, należy przez to rozumieć grupę osób liczącą co najmniej 10 osób, za wyjątkiem grup osób wskazanych w punkcie a)
c) o rezerwacji, należy przez to rozumieć uprawnienie osoby bądź grupy osób do wyłącznego korzystania z zarezerwowanej powierzchni basenowej lub sauny, przy zastrzeżeniu, iż rezerwacji należy dokonać w kasie basenu najpóźniej na 7 dni przed terminem wskazanej rezerwacji, a opłatę za korzystanie (rezerwacja + wstęp) należy wnieść w dniu korzystania z zarezerwowanej powierzchni basenu/sauny.
d) o okresie wakacyjnym, należy przez to rozumieć okres od 1 lipca do 31 sierpnia włącznie oraz okres ferii zimowych przypadających w danym roku w województwie małopolskim.
2. Uprawnienia do wstępów na basen:
a) do wejścia na basen, do sauny bądź do groty solnej znajdujących się na basenie uprawnia ważny bilet wstępu bądź karnet. Na basenie obowiązują bilety i karnety: normalne i ulgowe oraz rodzinne bilety wstępu.
b) wolny wstęp na basen posiadają dzieci do lat 3. Wstęp wolny do groty solnej na basenie posiadają dzieci do lat 6. Wiek dziecka winien być udokumentowany przez jego opiekuna, dla możliwości weryfikacji uprawnienia przez pracownika basenu.
c) uprawnienia do zakupu ulgowych biletów wstępu na basen posiadają:
1. dzieci od 3 roku życia,
2. dzieci i młodzież szkolna – za okazaniem legitymacji szkolnej,
3. studenci do ukończenia 25 roku życia – za okazaniem legitymacji studenckiej,
4. osoby niepełnosprawne – za okazaniem orzeczenia o niepełnosprawności,
5. opiekun osoby niepełnosprawnej – po okazaniu przez osobę niepełnosprawną orzeczenia o niepełnosprawności,
6. emeryci i renciści – po okazaniu legitymacji emeryta/rencisty.
d) uprawnienia do zakupu ulgowych biletów wstępu do groty solnej na basenie posiadają dzieci i młodzież szkolna do lat 18 – stu, za okazaniem legitymacji szkolnej.
e) uprawnienia do zakupu biletu rodzinnego posiadają min. 2 osoby, w tym: jedna osoba dorosła (rodzic bądź opiekun prawny dziecka) oraz jedna osoba niepełnoletnia.
3. Korzystanie ze zjeżdżalni i jacuzzi wkalkulowane jest w cenę biletu.
4. Zakupione karnety na Basen i Saunę są ważne 120 dni od daty zakupu lub doładowania, niewykorzystana kwota po upływie tego okresu traci ważność. Zachowanie niewykorzystanej kwoty jest możliwe poprzez doładowanie karnetu dowolną opcją „karnety”, wg cennika, w terminie do 30 dni po upływie terminu ważności karnetu. Po upływie tego terminu niewykorzystana kwota na karnecie ulega kasacji.
5. Karnety rozliczane są wg obowiązującego cennik, za wyjątkiem karnetów dla stowarzyszeń. Wszyscy członkowie stowarzyszeń korzystający z karnetu dla stowarzyszeń rozliczani są wg. ceny biletu ulgowego na basen. Należność za basen ściągana jest wyłącznie z opcji: basen, należność za saunę wyłącznie z opcji: sauna.
6. Karnety na Grotę Solną są bezterminowe.
7. Karnety na Aqua aerobik ważne są trzy miesiące.
8. Kaucja zwrotna za karnet na Basen i Saunę wynosi 20,00 zł.
9. Kaucja zwrotna za klucz do skrytki depozytowej wynosi 5,00 zł.
10. Kaucja zwrotna za wydany zegarek na saunę indywidualną wynosi 20,00 zł.
11. Na obiekcie można dokonywać transakcji przy użyciu kart płatniczych.
12. Jest możliwość korzystania z kart: Multi sport Plus, Fit Profit, OK System, Fitflex.

 

Nowy cennik obowiązuje od 1 stycznia 2017 r.

Cennik w wersji do pobrania.

Szkółka pływania „Ośmiorniczki” – nauka i doskonalenie pływania dzieci

Tel. kontaktowy: 698 611 519
(p. Rafał Bacik)

Szkółka pływania dla dzieci:
Niedziela
godz: 12.15-13.45
oplata 6 zł bilet ulgowy + oplata u instruktora

Nauka pływania dla niemowląt i dzieci „Raczki”

Tel. kontaktowy: 604 315 401

Czwartek
17.15-18.00 – przedszkolaki
i starszaki

Sobota
9.00-9.30 – niemowlaki
9.30-10.15 – przedszkolaki
10.15-11.00 – starszaki
11.00-11.45 – grupa zaawansowana

Nauka pływania, korygowanie wad postawy dzieci i młodzieży „Butterfly”

Tel kontaktowy: 604 276 089

Poniedziałek-czwartek
18.00-18.45
19.00-19.45

Szkółka pływacka dla przedszkolaków i dzieci z klas młodszych „Blues carv”

Tel. kontaktowy: 606 644 345, 689 063 057

Poniedziałek-czwartek
16.00-16.45
16.45-17.30

Aerobic wodny:

prowadzący: Aleksander Grzeszkowiak
środa: 20.00-20.45
piątek: 18.45-19.30
zajęcia trwają 45 min

 

cena biletu na aerobik – 14 zł

Grota solna

Czynne codziennie od 10.00 do 20.00.
Czas trwania seansu – 45 min.

Regulamin korzystania z groty solnej

Dowiedz się więcej o dobroczynnych właściwościach korzystania z groty solnej

Godziny otwarcia:


Basen
codziennie od 7.30 do 22.30
ostatnie wejście o godzinie 21.30
wyjście z hali basenu o godz. 22.20

Sauna indywidualna
poniedziałek-piątek od 15.00 do 22.00
sobota, niedziela i święta od 11.00 do 22.00

Sauna z basenem
poniedziałek-piątek od 15.00 do 22.00
sobota, niedziela i święta od 11.00 do 22.00

Grota solna
codziennie od 10.00 do 20.00

Historia basenu


Stary basen:

Rok budowy: 1967 - 1968 KWK Brzeszcze
Lokalizacja: 32-620 Brzeszcze, ul. Ofiar Oświęcimia 39
Wymiary hali basenu: 42,4 m x 18,4 m
Wysokość: 7 m
Niecki: 1. 25 m x 12,50 m, 2. 6 m x 12,50 m

Nowy basen:

1997 KWK " Brzeszcze " przekazuje obiekt Gminie Brzeszcze
1998 administratorem obiektu zostaje Agencja Komunalna w Brzeszczach
1999 uchwała nr XII/106/99 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 września 1999 roku w sprawie nieodpłatnego przeniesienia własności obiektów sportowych na rzecz Gminy Brzeszcze. Urząd Gminy oddaje w użytkowanie Ośrodkowi Kultury w Brzeszczach obiekty sportowe.
2000 Ośrodek Kultury w Brzeszczach podpisuje akt notarialny Repertorium A nr 3990/2000 z dnia 22 grudnia 2000 i staje się użytkownikiem wieczystym basenu.
2001 Ośrodek Kultury w Brzeszczach przeprowadza przetarg na projekt przebudowy basenu, który wygrywa Biuro Architektoniczno - Budowlane "PRO-ARCH-2".
2002 Urząd Gminy w Brzeszczach wyłonił wykonawcę w drodze przetargu

Dane techniczne


powierzchnia zabudowy: 1730,0 m2
powierzchnia użytkowa: 2238,27 m2
kubatura: 2630,0 m3
miejsca parkingowe: 25 samochodów osobowych, 1 zatoka autobusowa (8 miejsc osobowych)

Pomieszczenia


Słownia fitness 27,72 m2
Grota solna 33,09 m2
Solarium 1 8,36m2
Solarium 2 8,83m2
Kawiarnia 74,34m2

Funkcje basenu:


basen sportowy 25 x 12,5 x 1,2 x 1,8m
basen rekreacyjny wyposażony w atrakcje: tajfun, kurtyna, masaż, gejzer
hydromasaż jaccuzzi
zjeżdżalnia 54,77 mb
sauny sauna na podczerwień i sucha z basenem schładzającym

Basen pod Platanem


ul. Ofiar Oświęcimia 39a
32-620 Brzeszcze

tel.:
(032) 737 42 39
(032) 737 46 51
(032) 737 46 52

e-mail:
basen@ok.brzeszcze.pl

kierownik basenu:
Dariusz Woźniczka
tel. 600 146 246
dariusz.wozniczka@ok.brzeszcze.pl

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!