Zadzwoń do nas 032 211 14 90 lub napisz e-maila sekretariat@ok.brzeszcze.pl

Biblioteka

 • Aktualności
 • Katalog
 • Nasze biblioteki
 • Polub nas
 • Piątkowe spotkania i DKK
 • Projekty
 • O Bibliotece
 • Regulamin
 • Ochrona danych osobowych
 • Zaproponuj książkę

Aktualności

AKTUALNOŚCI I RELACJE ZE SPOTKAŃ:

Biblioteka Główna OK


ul. Narutowicza 1
32-620 Brzeszcze
Telefon: 32 2111 490
Wypożyczalnia: biblioteka.ok@ok.brzeszcze.pl
Dział Gromadzenia i Opracowania zbiorów: biblioteka@ok.brzeszcze.pl

Godziny otwarcia:
Poniedziałek 10.00-15.00
Wtorek-Piątek 10.00-20.00
Sobota 08.00-13.00

Zobacz więcej

Biblioteka Publiczna OK w Brzeszczach „Willa”


ul. Ofiar Oświęcimia 39
32-620 Brzeszcze
Telefon: 032 737 44 90
E-mail: biblioteka.willa@ok.brzeszcze.pl

Godziny otwarcia:
Poniedziałek 11.00-19.00
Wtorek 11.00-19.00
Środa 11.00-19.00
Czwartek 11.00-18.00
Piątek 11.00-19.00

Zobacz więcej

Biblioteka Publiczna OK w Brzeszczach Borze


ul. Bór 65
32-620 Brzeszcze
Telefon: 032 2111 612
E-mail: joanna.cwynar@ok.brzeszcze.pl

Godziny otwarcia:
Poniedziałek 16.00-18.00
Środa 15.00-19.00
Piątek 15.00-19.00

Biblioteka Publiczna OK w Jawiszowicach


E-mail biblioteka.jawiszowice@ok.brzeszcze.pl

W wyniku zmiany siedziby, biblioteka nieczynna od 1 lipca 2019 r. Dokładamy wszelkich starań aby znaleźć odpowiednie miejsce dla biblioteki ale na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie określić dokładnej daty ponownego jej otwarcia. Przepraszamy.

Zobacz więcej

Biblioteka Publiczna OK w Skidziniu


ul. Oświęcimska
32-625 Przecieszyn (poczta)
Tel. 032 2111 339
E-mail:

Godziny otwarcia:
Wtorek 13.00-18.00
Środa 13.00-18.00
Czwartek 13.00-19.00

Zobacz więcej

Biblioteka Publiczna OK w Zasolu


Zasole, ul. Kostka Jagiełły 6
32-626 Jawiszowice
Telefon: 576 559 583
E-mail: biblioteka.zasole@ok.brzeszcze.pl

Godziny otwarcia:
Poniedziałek 12.00-14.00
Wtorek 13.00-19.00
Środa 13.00-19.00
Piątek 13.00-19.00

Zobacz więcej

Zapraszamy dorosłych na wydarzenia!


Dyskusyjne Kluby Książki

Spotykamy się w Bibliotece Głównej OK w każdy czwarty poniedziałek miesiąca o godz. 17.00.

Dowiedz się więcej

Piątkowe spotkania przed północą

Piątkowe spotkania przed północą to jeden z elementów projektu „Świat na wyciągnięcie ręki” realizowanego w ramach programu Pracownie Orange.

 Dowiedz się więcej

Poznawanie komputera od zera

Zajęcia dla grup zorganizowanych – zainteresowane osoby prosimy o kontakt z biblioteką.
Spotkania odbywają się w każdy poniedziałek i środę w Bibliotece Głównej OK oraz w Bibliotece w Brzeszczach w tzw. „Willi”.

Dowiedz się więcej

Projekty


Biblioteka Publiczna Ośrodka Kultury w Brzeszczach, otrzymała dotację celową z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do Bibliotek Publicznych.

W tym roku otrzymaliśmy dotację w wysokości 21 040,00 zł.

 


Biblioteka będzie realizować projekt „Młody projektuje – senior drukuje!” w ramach programu „Promocja czytelnictwa 2019”. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Informacje i Bibliotece


Biblioteka została utworzona po drugiej wojnie światowej w 1947 roku. Nosiła nazwę Osiedlowa Biblioteka Publiczna w Brzeszczach. Księgozbiór biblioteki liczył 5065 książek. Korzystało z niej wówczas 226 czytelników. W 1996 roku Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna została włączona w struktury Ośrodka Kultury tworząc Dział Bibliotek. W chwili obecnej sieć biblioteczna składa się z Biblioteki Głównej i pięciu filii – jednej miejskiej i sześciu działających w sołectwach.

Realizując ustawowe powinności biblioteka oferuje czytelnikom:

 • dogodny dostęp do zbiorów i usług bibliotecznych w ramach gminnej sieci bibliotek publicznych;
 • zaspokajanie potrzeb czytelniczych – oświatowych, kulturalnych, zawodowych;
 • usługi informacyjne dostosowane do potrzeb społeczności lokalnej;
 • formy pracy oświatowo-popularyzacyjne wspomagające kształcenie i wychowanie dzieci.
Bazy naszych bibliotek można przeglądać w programie LIBRA NET (zakładka KATALOG). Zbiory wszystkich bibliotek z powiatu oświęcimskiego, można przeglądać dzięki systemowi e-BiPO – Elektronicznej Bibliotece Powiatu Oświęcimskiego. Za pomocą multiwyszukiwarki FIDKAR czytelnik może sprawdzić, w której bibliotece w powiecie oświęcimskim znajduje się szukana przez niego pozycja.

Sprawdź, jak działa FIDKAR Oświęcimski. Zapraszamy!

Klauzula informacyjna dla czytelników
Biblioteki Publicznej Ośrodka Kultury w Brzeszczach wraz z filiami

Szanując Państwa prywatność oraz realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) – dalej RODO, dbając o to, abyście wiedzieli kto i w jaki sposób przetwarza Pastwa dane osobowe, poniżej przedstawiamy następujące informacje:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Ośrodek Kultury w Brzeszczach z siedzibą w Brzeszczach przy ul. Narutowicza 1 (32-620 Brzeszcze).
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, można się z nim kontaktować poprzez e-mail: iod@ok.brzeszcze.pl.
3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) niezbędnym do realizacji świadczonych przez nas usług udostępniania zbiorów i obsługi użytkowników (czytelników) realizowanych przez nas na podstawie ustawy o bibliotekach, w związku z zawarciem z nami umowy (wypożyczenia zbiorów/książek) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a także na podstawie Twojej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
b) wypełnienia obowiązków statystycznych i sprawozdawczych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c
c) ewentualnie zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. f RODO gdy przetwarzanie będzie niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
4. Posiadasz prawo:
a) do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
b) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
5. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne lecz jest warunkiem niezbędnym do zawarcia, realizacji i dokonania czynności wypożyczenia zbiorów. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji łączącej nas umowy ( wypożyczenia ).
6. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje Twoje dane w zakresie: imię i nazwisko, datę urodzenia, płeć, adres zamieszkania albo do korespondencji, wykształcenie, numer telefonu i adres poczty elektronicznej.
7. Odbiorcami twoich danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym organy administracji publicznej.
8. Twoje dane osobowe będą przez Nas przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytej realizacji celów, o których mowa w pkt. 3 przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją obowiązków podatkowych, rachunkowych i archiwizacyjnych przewidzianych przepisami prawa. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.
9. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
10. Powierzymy przetwarzanie Twoich danych osobowych na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, firmom świadczącym na Naszą rzecz usługi, w tym usługi pocztowe, dostaw oprogramowania komputerowego i usług serwisu komputerowego wyłącznie dla celu określonego w pkt. 3 niniejszej klauzuli informacyjnej.
11. Przetwarzanie Twoich danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Zaproponuj książkę!


Jeżeli w naszej bibliotece nie ma książki, która Cię interesuje i uważasz, że powinna ona się znaleźć w naszym księgozbiorze, wpisz jej tytuł oraz autora.

Propozycje możesz przesyłać na: biblioteka@ok.brzeszcze.pl

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!