ul. Ofiar Oświęcimia 49
32-620 Brzeszcze

 Kasa hali/rezerwacje:
tel. kom +48 666 – 878 – 689

w sprawach imprez sportowych:
e-mail: hala.sportowa@ok.brzeszcze.pl

kasa hali:
e-mail: sport@ok.brzeszcze.pl