12 czerwca | godz. 20.00 | Biblioteka w Brzeszczach „Willa” koło basenu

„Piątkowe spotkania przed północą” – gościć będziemy Ryszarda Lenca, katowickiego prozaika i
filozofa. Szczegóły w bibliotece.