Zadzwoń do nas 032 211 14 90 lub napisz e-maila sekretariat@ok.brzeszcze.pl

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony ok.brzeszcze.pl

Wstęp deklaracji

Ośrodek Kultury w Brzeszczach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony ok.brzeszcze.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony  https://ok.brzeszcze.pl Dane teleadresowe jednostki:

Ośrodek Kultury w Brzeszczach
ul. Narutowicza 1,
32-620 Brzeszcze
sekretariat@ok.brzeszcze.pl
tel. 32 211 14 90, 211 13 91

Data publikacji strony internetowej: 2014-01-15

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-23

Strona ok.brzeszcze.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika Ośrodka Kultury w Brzeszczach.


Ułatwienia na stronie ok.brzeszcze.pl

Strona posiada następujące ułatwienia:


Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-02-25

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika Ośrodka Kultury w Brzeszczach.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Dyrektor Ośrodka Kultury w Brzeszczach 
e-mail: sekretariat@ok.brzeszcze.pl 
Telefon: 32 211 14 90

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Siedziba Ośrodka Kultury w Brzeszczach przy ul. Narutowicza 1 spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!