Kino Wisła działające w Ośrodku Kultury w Brzeszczach otrzymało dofinansowanie w kwocie 58. 945 zł. w Programie Operacyjnym Rozwój Kin (priorytet III Wsparcie promocji polskiego filmu).
Program został uruchomiony jako pomocowy w czasie epidemii COVID i stanowi wsparcie dla kin, które złożyły odpowiednie wnioski i dopełniły wszystkich wymogów programowych.