W tym tygodniu rozstrzygnięty został konkurs na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2021 roku pn. „Mecenat Małopolski – I edycja”. Jednym z laureatów jest działające przy Ośrodku Kultury w Brzeszczach Stowarzyszenie „Na deskach”, które otrzymało dotację w kwocie 10 000 zł na zakup brzeszczańskich strojów dziecięcych. Dzięki temu wsparciu Zespół „Iskierki” będzie mógł prezentować się w tradycyjnych lokalnych strojach.

Dziękujemy Zarządowi Województwa Małopolskiego, w szczególności Pani Iwonie Gibas – Członkini Zarządu za przyznane nam wsparcie.