Zapraszamy do zgłaszania kandydatur na stanowiska instruktora DL w Wilczkowicach i w Brzeszczach-Borze w wymiarze 3/4 etatu każdy.

Nabór na stanowisko instruktora DL w Wilczkowicach

Nabór na stanowisko instruktora DL w Brzeszczach-Borze

Kwestionariusz osobowy