Zapraszamy do zgłaszania kandydatur na stanowisko instruktora Ośrodka Kultury w Brzeszczach w wymiarze 3/4 etatu.

Nabór na stanowisko instruktora OK w Brzeszczach
Kwestionariusz osobowy