Dyrektor Ośrodka Kultury w Brzeszczach ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracy: kierownik Basenu „Pod Platanem” w Brzeszczach.

Wymagania: POBIERZ