Dyrektor Ośrodka Kultury w Brzeszczach ogłasza nabór na stanowisko – specjalista ds. pozyskiwania funduszy.

Szczegółowe informacje: POBIERZ

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie