Omawiana książka: „Czułość i obojętność” Romy Ligockiej.

„Naprawdę, zanim zacznie się porządkować świat, należy najpierw uczynić generalne porządki wewnątrz nas samych. Wymieść przesądy, schematy, chore ambicje…” – pani Mariannie najbardziej zapadł w pamięć ten właśnie cytat z omawianej książki. „Czułość i obojętność” składa się z krótkich opowieści i przemyśleń autorki na różne tematy, np. miłości, przyjaźni, życia i śmierci. Wszystkie panie zgodnie stwierdziły, że są to bardzo osobiste i intymne zwierzenia autorki. Być może to spowodowało, że dyskusja była intensywna, każdy bowiem mógł odnieść te słowa do swojego życia.

W dyskusji uczestniczyło 8 osób.

Na kolejne spotkanie zapraszamy 26 lutego na rozmowę o „Lwicy” K. Scholes.