Uczestniczki zajęć sekcji plastycznej UTW tym razem dekorowały ekotorby.