Tak bawiły się dzieci podczas ferii zimowych w Domu Ludowym w Skidziniu.