7 grudnia w Ośrodku Kultury w Brzeszczach odbyły się obchody GMINNEGO DNIA WOLONTARIUSZA.

Celem wydarzenia jest promowanie wolontariatu, nagrodzenie najbardziej aktywnych wolontariuszy, podziękowanie im za bezinteresownie pomaganie innym.  2018 rok to 10 – lecie działania Centrum Wolontariatu w Brzeszczach, które niezmiennie z wielkim zaangażowaniem prowadzi Beata Komendera. W tym szczególnym dniu gościliśmy W-ce Wojewodę Małopolski Zbigniewa Starca, występującą w imieniu Burmistrza Brzeszcz -Sekretarza Gminy Brzeszcze – Renatę Kuder, Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach – Elżbietę Krzak oraz Dyrektora Ośrodka Kultury w Brzeszczach – Aleksandrę Kącki. Zsynchronizowana praca wolontariuszy, to zasługa ich opiekunów, których również postanowiono w tym dniu wyróżnić. Do grona nagrodzonych koordynatorów należą: Małgorzata Tatara, Dorota Bąk, Jolanta Żarkowska, Mariusz Brańka, Grażyna Głąb. Podczas uroczystości W-ce Wojewoda, postanowieniem Prezydenta RP za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków, wręczył p. Bogdanie Kulig, pracownikowi Ośrodka Kultury w Brzeszczach, Medal Złoty za Długoletnią Służbę.

Dziękujemy również sponsorom imprezy: Bankowi Spółdzielczemu w Miedźnej Oddział w Brzeszczach, Nadwiślańskiej Spółce Mieszkaniowej w Brzeszczach, Firmie KRIONI.pl – Pawła Bisagi.