30 maja | godz. 15.00 | Świetlica na Osiedlu Szymanowskiego

Gminny Dzień Dziecka – piknik rodzinny organizowany przy współpracy SO nr 4, 7 i 3.