Od dnia 08.06.2020r. basen jest dostępny :

Dla osób indywidualnych w celach rekreacyjnych w godzinach :

7:30 – 10:15 / 11:000 – 13:15 / 14:00 – 18:15 / 19:00 – 22:20

( basen czynny )

10:15 – 10:30 / 13:15 – 13:30 / 18:15 – 18:30

( klienci opuszczają basen )

10:30 – 11:00 / 13:30 – 14:00 / 18:30 – 19:00

( przerwa na dezynfekcję pomieszczeń )