Międzynarodowy turniej Crossmintona – 12 marca, ok. 90 uczestników.