19 października 2015 r. to pamiętny dzień, który wielkimi literami zapisał się na kartach historii Ośrodka Kultury w Brzeszczach. Wtedy to, wraz z wybiciem godziny siedemnastej, nastąpiło uroczyste otwarcie Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Po przywitaniu licznie zgromadzonych głos zabrała dyrektor Ośrodka – pani Magdalena Armata, w której dziękowała wszystkim przybyłym gościom, i dodawała otuchy oraz motywacji przyszłym studentom.
Po ciepłych słowach pani Dyrektor mowę inauguracyjną wygłosił rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu prof. zw. dr hab. Witold Stankowski. Jak wiadomo, PWSZ w Oświęcimiu objęła patronat nad naszym Uniwersytetem.
W końcu nadszedł moment, na który tak naprawdę wszyscy czekali. Wręczenie indeksów oraz legitymacji członkowskich i tym samym oficjalne włączenie zdeklarowanych uczestników w poczet studentów. By tradycji stało się zadość wysłuchano Gaude Mater w wykonaniu chóru Canticum Novum pod batutą Zdzisława Kołodzieja.
Po hymnie i burzy oklasków wykład pod tytułem „Senior w akcji” wygłosił doktor Artur Fabiś. Doktor przybliżył historię powstania pierwszego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a następnie w ujmujący sposób odniósł się do takich wartości jak nauka, chęć poznawania i samodoskonalenia, a także odnajdywanie siebie. Przeprowadził słuchaczy przez wszystkie etapy rozwoju duchowego, a po części także fizycznego, i pokazał, jakie miejsce wśród tego wszystkiego zajmuje człowiek, który wszedł w „wiek trzeci”.
Inaugurację zwieńczyła druga część wystąpienia chóru, w której mogliśmy usłyszeć takie utwory jak: Conquest of Paradise, Kołysanka, La Montanara, Ave Marija, Nabucco.
Za koncert serdecznie dziękujemy.
Impreza zakończyła się poczęstunkiem na głównym holu, gdzie można było porozmawiać, wymienić się poglądami oraz zapisać się do sekcji tematycznych.

Ze swojej strony pragniemy serdecznie podziękować profesorowi Witoldowi Stankowskiemu za mowę otwierającą oraz wyrażenie zgody na objęcie naszego Uniwersytetu przez PWSZ w Oświęcimiu patronatem; doktorowi Arturowi Fabisiowi za pierwszy wykład oraz wszystkim licznie przybyłym gościom. Przede wszystkim jednak dziękujemy przyszłym studentom, bo to dla nich Uniwersytet został utworzony. Życzymy im  pogody ducha i wytrwałości w zdobywaniu wiedzy i samodoskonaleniu.

Z wyrazami szacunku
pracownicy Ośrodka Kultury w Brzeszczach.