19 maja 2022 

godz. 16.00 

wstęp wolny

 

Warsztaty plastyczne techniką DOODLE ART dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Co to jest DOODLE ART? Najprościej mówiąc to rysowanie szybkich bezcelowych rysunków, skupiających się na dużej ilości postaci. Głównie tworzy się mnóstwo komiksowych stworków, tak gęsto usytuowanych względem siebie, że ciężko jest dostrzec jakąkolwiek pustą przestrzeń na kartce, można dorzucić jakiś napis, hasło i mamy super obrazek!

 

Szczegóły:

Domu Ludowym w Brzeszczach-Borze,

ul. Bór 65,

tel. 533 908 705.