Było uroczyście, kameralnie, w gronie znamienitych gości… Jubileusz 35-lecia Ośrodka Kultury w Brzeszczach świętowaliśmy radośnie i w miłym towarzystwie. Program imprezy do ostatniej chwili był niespodzianką dla gości. Po oficjalnym powitaniu, goście usłyszeli dźwięki muzyki dobiegające z górnego holu, gdzie na żywo grała Kapela Zasole w składzie: Jarosław Cieciak, Władysław Sobczuk i Józef Stawowczyk. Gdy muzyka umilkła, przemówiła sztuka słowa: Piękną i pełną humoru gawędę autorstwa Febronii Wójcikowej w brawurowym stylu opowiedziała Pani Zofia Jania z Zespołu Brzeszczanki. To było tylko wprowadzenie do wspomnieniowej, pełnej archiwalnych zdjęć i artystycznych prac wystawy jubileuszowej zatytułowanej „Nadzieja: 35-lecie Ośrodka Kultury w Brzeszczach”. Na ekspozycji goście mogli zobaczyć między innymi wspomnienie Pani Zdzisławy Chowańcowej, Andrzeja Madeja, Kazimiery Sekułowej i Febronii Wójcikowej. Szczególne miejsce zajmowała wystawa prac Sabiny Wójcik inspirowana twórczością Febronii Wójcikowej, niezrównanej mistrzyni gawędy regionalnej. Wśród przybyłych gości znaleźli się niemal wszyscy dyrektorzy Ośrodka Kultury w Brzeszczach. Pani Anna Malinowska, pierwsza szefowa tej instytucji wspólnie z obecną dyrektor OK Aleksandrą Kącki uroczyście przecięły wstęgę, otwierając wystawę jubileuszową. List gratulacyjny w imieniu premier Beaty Szydło odczytała wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego i zarazem dyrektor Biura Poselskiego Beaty Szydło – Iwona Gibas. Piękne słowa o znaczeniu brzeszczańskiej kultury w kontekście Stulecia Odzyskania Niepodległości wygłosiła Teresa Jankowska, była dyrektor OK, a obecnie radna powiatu oświęcimskiego i etatowy członek Zarządu Rady Powiatu. O duchowej obecności ks. Józefa Tischnera w murach Ośrodka Kultury w Brzeszczach przypomniała Małgorzata Wójcik, była dyrektor OK. Wśród najważniejszych gości obecny był Burmistrz Brzeszcz Radosław Szot, wielu radnych, przedstawicieli samorządów osiedlowych, reprezentanci zespołów regionalnych i Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy, sołtysi, dyrektorzy szkół, Komendant Posterunku Policji w Brzeszczach, prezesi Banku Spółdzielczego w Miedźnej, Węglokoksu, Agencji Komunalnej i PSS „Górnik” w Brzeszczach, przedstawiciele Centrum Wolontariatu i Ośrodka Pomocy Społecznej, Lokalnej Grupy działania „Dolina Soły” i Fundacji „Pobliskie Miejsca Pamięci”, Pani Weronika Włodarczyk – Zasłużona Dla Kultury Polskiej i kultury regionu, wybitna malarka oraz poetka z Brzeszcz, oraz wielu, wielu innych animatorów kultury, współpracowników i przyjaciół Ośrodka Kultury w Brzeszczach. Podziękowania wszystkim obecnym i byłym pracownikom oraz partnerom za współtworzenie lokalnej kultury przekazała dyrektor OK Aleksandra Kącki. W szczególny sposób za wieloletnią współpracę z OK podziękowali przedstawiciele samorządów osiedlowych 1, 2 i 8, którzy ufundowali wspaniały tort jubileuszowy. Pewien etap za nami, a teraz z nadzieją patrzymy w przyszłość…