Wizyta członków Nieprofesjonalnej Grupy Literackiej „Pióromani” w KĄCIKU REGIONALNYM
U KRYSTYNY” – 20 czerwca 2018 r.