Grupa powstała w 1982 roku z inicjatywy i dzięki staraniom Bolesława Zająca, mieszkańca Zasola. Początkowo był to zespół folklorystyczny złożony z kapeli i młodzieżowego zespołu wokalno-tanecznego, w którego repertuarze były stare ludowe przyśpiewki i tańce związane z ziemią oświęcimsko-krakowską. Wspólnie ustalono nazwę dla zespołu – „Zasolanie”.
Od 2004 r podjęto współpracę z Ośrodkiem Kultury w Brzeszczach. W tym też czasie kapela nawiązała porozumienie z działającym przy KGW w Zasolu zespołem folklorystycznym „Paświszczanie”. Aktualny skład kapeli: Jarosław Cieciak (instruktor) – akordeon; Władysław Sobczuk – kontrabas, klarnet, akordeon; Kazimierz Mynarski – trąbka; Józef Stawowczyk – klarnet, saksofon. Od początku swojego istnienia kapela dała się poznać w różnorodnych kręgach, przygrywając na dożynkach gminnych, parafialnych i diecezjalnych, mszach i procesjach odpustowych, turniejach sołectw, Dniach Brzeszcz, jasełkach, na spotkaniach opłatkowych Klubu Seniora, na biesiadach i jubileuszach zespołów i innych organizacji oraz w różnych imprezach organizowanych przez Ośrodek Kultury w Brzeszczach, a także współpracując ze szkołą i przedszkolem w Zasolu i Skidziniu. Uczestniczyła także w Dożynkach Ogólnopolskich na Jasnej Górze, gościnnie w Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych w Olkuszu, w Przeglądzie Ludowych Zespołów „Wici” w Chorzowie, w Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Strażackich w Libiążu
(wyróżnienie, II miejsce) oraz w wielu innych przeglądach i uroczystościach.

Kontakt z Kierownikiem, tel: 698 746 231.

Sześciu mężczyzn w strojach ludowych: pięciu z nich trzyma instrumenty: kontrabas, skrzypce, akordeon,obój, trąbkę.

Sześciu mężczyzn w strojach ludowych: pięciu z nich trzyma instrumenty: kontrabas, skrzypce, akordeon, obój, trąbkę.