Grupa dzieci uczęszczająca do Klubu Malucha na osiedlu Paderewskiego zakończyła swój udział w zajęciach. Cały rok szkolny maluchy dwa razy w tygodniu wraz ze swoimi opiekunami bawiły się, robiły prace plastyczne, lepiły, uczyły się wierszyków. Dzięki pomocy rodziców zorganizowana była wycieczka do Mini­ ZOO w Inwałdzie. Cieszy fakt, że maluchy chętnie przychodziły do świetlicy ze swoimi opiekunami a z niektórymi spotkamy się ponownie we wrześniu.