Dzieci biorące udział w zajęciach z wielkim zainteresowaniem i zapałem na zajęciach wykonują różnorodne prace plastyczne, a także z ogromnym pokładem energii uczestniczą w zajęciach tanecznych.