Przez dwa tygodnie dzieci uczestniczyły w zajęciach plastyczno­ technicznych, rozgrywkach sportowych, zajęciach kulinarnych. Był wyjazd na kręgielnię do Oświęcimia oraz basen w Brzeszczach. Odwiedziliśmy kolegów na Borze gdzie dzięki uprzejmości pani Marioli Trzaskalik dzieci mogły szlifować naukę jazdy na koniu. W Wilczkowicach dzieci uczestniczyły w warsztatach plastycznych, których koszt pokrył pan Dariusz Płonka (Firma MIX­ BUD Sp.z.o.o.). Były wycieczki do Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach oraz do Chlebowej Chaty.