KOMPETENCJE MEDIALNE” – bezpłatne warsztaty dla dzieci i młodzieży w ramach projektu „Sieć na kulturę w podregionie oświęcimskim”.

Ośrodek Kultury w Brzeszczach prowadzi rekrutację dzieci i młodzieży wieku od 10 do 18 lat na bezpłatne warsztaty pn. „Kompetencje medialne ” realizowane w ramach projektu „Sieć na kulturę
w podregionie oświęcimskim”. Rekrutacja elektroniczna trwa do 11 kwietnia 2021 r.

Chęć udziału w warsztatach można zgłosić przez formularz: https://forms.gle/jBrb5dDRwK9XkAZv9. Po jego wypełnieniu pracownik Ośrodka Kultury w Brzeszczach skontaktuje się z Państwem w celu potwierdzenia udziału w warsztatach oraz przekazania deklaracji udziału i oświadczenia Uczestnika Projektu, które trzeba wypełnić i dostarczyć do Ośrodka Kultury w Brzeszczach:
a) osobiście do skrzynki podawczej znajdującej po lewej stronie, na ścianie, przy drzwiach wejściowych Ośrodka Kultury w Brzeszczach, z dopiskiem „Kompetencje Medialne” – Sieć na kulturę;
b) przesłać na adres Ośrodek Kultury w Brzeszczach ul. Narutowicza 1, 32 – 620 Brzeszcze z dopiskiem „Kompetencje Medialne” – Sieć na kulturę;
c) e-mailowo na adres: pracowniaorange@ok.brzeszcze.pl – e-mail powinien zawierać skan lub wykadrowane zdjęcia deklaracji i oświadczenia. W tytule e-maila proszę wpisać: „ Zgłoszenie warsztaty pn. „Kompetencje Medialne” – Sieć na kulturę.”

Warsztaty prowadzone będą online przy użyciu Microsoft Teams. Czas trwania: 30 godzin podzielonych na 15 zajęć po 1,5 godziny. Plus zajęcia wprowadzające 45 minut.

Zajęcia rozpoczną się po zebraniu grupy minimum 6-osobowej;  planowane terminy poniedziałki i środy od 15.30 do 17.00.
W ramach warsztatów poznamy:
@ Narzędzia do zdobywania informacji – jak być na bieżąco i rozumieć świat,
@ Netykietę,
@ Darmowe narzędzia pakietu biurowego – dostępność i zastosowanie,
@ Jak rozpoznać nieprawdziwe treści i manipulację,
@ Jak przygotować stanowisko pracy, żeby zadbać o zdrowie.

Więcej informacji – tel. 32 211 14 90 wew. 23 lub e-mail: pracowniaorange@ok.brzeszcze.pl.

Projekt „Sieć na kulturę w podregionie oświęcimskim” nr POPC.03.02.00-00-0424/19. w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020,
Oś Priorytetowa nr III „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” realizowanym przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju,
ul. Hafciarska 11, 04-704 Warszawa.

Oświadczenia i Deklaracje:

Uczestnik powyżej 13 r.ż._oświadczenie_OŚWIĘCIMSKI

Deklaracja – uczestnik poniżej 13 r.ż._OŚWIĘCIMSKI

Uczestnik poniżej 13 r.ż._oświadczenie_OŚWIĘCIMSKI

Deklaracja – uczestnik powyżej 13 r.ż._OŚWIĘCIMSKI