Ogłaszamy Konkurs Fotograficzny – „Polska złota jesień w mojej Małej Ojczyźnie, czyli Bór w obiektywie”. Wypełnioną kartę zgłoszeniową i zdjęcia należy dostarczać (do wyboru)

OSOBIŚCIE – do Domu Ludowego w Brzeszczach-Borze z dopiskiem: Konkurs Fotograficzny „Polska złota jesień w mojej Małej Ojczyźnie, czyli Bór w obiektywie”,

W FORMIE ELEKTRONICZNEJ – e-mailowo na adres: bor@ok.brzeszcze.pl, w tytule proszę wpisać: Konkurs Fotograficzny „Polska złota jesień w mojej Małej Ojczyźnie, czyli Bór w obiektywie”.

Termin nadsyłania zdjęć do 22.11.2021! 

Format prac: wydruk A4 oraz elektroniczny w formacie JPG. 

Regulamin i karty zgłoszeniowe dostępne do pobrania tutaj: 

 

Regulamin konkursu fotograficznego Polska złota jesień

karta zgłoszeniowa niepełnoletni konk fot

karta zgłoszeniowa pełnoletni — konk. Fot

Ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród odbędzie się 24.11.2021 o godz. 16:00 w Domu Ludowym w Brzeszczach-Borze, podczas spotkania z fotografem Anną Sękowską.

Wystawa prac dostępna będzie w Domu Ludowym w Brzeszczach-Borze, na Facebooku placówki oraz na www.ok.brzeszcze.pl 

Szczegóły w Domu Ludowym w Brzeszczach-Borze (ul. Bór 65), tel. 533 908 705.