Konkurs recytatorski – MUZYKA SŁÓW  – „PRZEPOWIEDNIA CZASU MEGO”
20 listopada 2015 r.

W dniu 20 listopada 2015 w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Brzeszczach  odbył się konkurs recytatorski MUZYKA SŁÓW, do którego zgłosiło udział 31 uczestników ze szkół średnich i gimnazjów z Oświęcimia, Graboszyc, Brzeszcz. Zgodnie z regulaminem jury przyznało nagrody, oceniając wykonawców wg następujących kryteriów: interpretacja, kultura słowa, dobór repertuaru, świadomie użyte środki ekspresji, ogólne wrażenie artystyczne.

W komisji oceniającej zasiedli:

MIECZYSŁAW NIEDŹWIECKI – reżyser,dyrektor artystyczny Teatru Młodego Widza w Katowicach,vice Prezes Zarządu Towarzystwa Kultury Teatralnej w Katowicach,wielokorotny juror  konkursów muzycznych, recytatorskich i aktorskich,wychowawca adeptów sztuki m.in. Ewy Ziętek, Adama Chudzika, Krzysztofa Globisza.

ANNA LIEBER – absolwentka Studium Aktorskiego przy Teatrze Śląskim w specjalizacji aktor dramatu oraz L’Art Studio w Krakowie.Od 4 lat prowadzi z mężem autorski niezależny Teatr dla dzieci TEATRTRIP – podróże ze sceną.

DAMIAN KOCUR – urodzony i mieszkający do dzisiaj w Pszczynie. Stroiciel fortepianów i pianin, muzyk i akustyk. Ukończył Technikum Budowy Fortepianów w Kaliszu oraz Wychowanie Muzyczne na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie. Obecnie pracuje w Bielskiej Szkole Muzycznej oraz jest członkiem zespołów: folkowego Turnioki i sPolish Radio.

W podsumowaniu konkursu jurorzy podkreślili solidne przygotowanie młodzieży do konkursu. Zwrócili uwagę  i docenili uczestników za chęć udziału w tego rodzaju konkursowych zmaganiach.
Głęboka kreacja słowa pozwoliła wszystkim obecnym, choć na chwilę przenieść się w inny świat, za co należą się gorące podziękowania zarówno recytatorom jak i ich opiekunom, którzy przygotowali ich do konkursu. Jurorzy zachęcili do poszukiwania i wyboru repertuaru w kierunku większych możliwości wyrażania siebie i swojego talentu, ale zwrócili również uwagę na dopasowanie repertuaru do wieku i potencjału wykonawcy.

Po wysłuchaniu wszystkich prezentacji jury przyznało:

w kategorii – gimnazja:

I miejsce – JUSTYNA KLIMEK – Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej w Graboszycach

II miejsce –  MARTA JANAS –Gimnazjum nr 1 im. ks.Jana Twardowskiego w Brzeszczach

III miejsce –  SZYMON PUDEŁKO-  Gimnazjum nr 2 im. Marii Bobrzeckiej w Brzeszczach

Wyróżnienie –  WERONIKA HOJDAS – Gimnazjum nr 1 im. ks.Jana Twardowskiego w Brzeszczach

Wyróżnienie – DOMINIK WOJTAL –  gimnazjum przy Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Graboszycach

Wyróżnienie – JAN DYLIK – Miejskie Gimnazjum nr 2 w Oświęcimiu im. Łukasza Górnickiego.
Wyróżnienie – JULIA IWANICKA – Miejskie Gimnazjum nr 2 w Oświęcimiu im. Łukasza Górnickiego

Wyróżnienie -WIKTORIA KOWALCZYK- Gimnazjum nr 2 im. Marii Bobrzeckiej w Brzeszczach.

w kategorii – szkoły średnie:

I miejsce – AGNIESZKA OKULANIS – Powiatowy Zespół nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. por. Stefana Jasieńskiego w Oświęcimiu

II miejsce – MAGDALENA KLIMA  –  Powiatowy Zespół nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. por. Stefana Jasieńskiego w Oświęcimiu

III miejsce – MONIKA MATUSYK –  Powiatowy Zespół nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. por. Stefana Jasieńskiego w Oświęcimiu

Wyróżnienie – ANGELIKA CZTERNASTEK  –  Powiatowy Zespół nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. por. Stefana Jasieńskiego w Oświęcimiu
Wyróżnienie – ADA PODYNA – Powiatowy Zespół nr 1 Szkół Ogólnokształcących im. ks. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu

 

Konkurs poezji śpiewanej i piosenki aktorskiej „W ŻÓŁTYCH PŁOMIENIACH LIŚCI”
Brzeszcze, 20 listopada 2015 r.

Protokół obrad jury

Do konkursu przystąpili  uczestnicy ze szkół gimnazjalnych i średnich w: Oświęcimiu, Kętach, Gilowicach, Bobrku, Graboszycach  i  Brzeszczach.
Udział wzięli w następujących kategoriach:

•    soliści – 25 prezentacji
•    zespoły i duety – 6 prezentacji

Jury w składzie:

MIECZYSŁAW NIEDŹWIECKI – reżyser,dyrektor artystyczny Teatru Młodego Widza w Katowicach,vice Prezes Zarządu Towarzystwa Kultury Teatralnej w Katowicach,wielokrotny juror  konkursów muzycznych, recytatorskich i aktorskich,wychowawca adeptów sztuki m.in. Ewy Ziętek, Adama Chudzika, Krzysztofa Globisza.

ANNA LIEBER – absolwentka Studium Aktorskiego przy Teatrze Śląskim w specjalizacji aktor dramatu oraz L’Art Studio w Krakowie.Od 4 lat prowadzi z mężem autorski niezależny Teatr dla dzieci TEATRTRIP – podróże ze sceną.

DAMIAN KOCUR – urodzony i mieszkający do dzisiaj w Pszczynie. Stroiciel fortepianów i pianin, muzyk i akustyk. Ukończył Technikum Budowy Fortepianów w Kaliszu oraz Wychowanie Muzyczne na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie. Obecnie pracuje w Bielskiej Szkole Muzycznej oraz jest członkiem zespołów: folkowego Turnioki i sPolish Radio.

Po wysłuchaniu wszystkich prezentacji, biorąc pod uwagę: dobór repertuaru, umiejętności wokalne, interpretację, dykcję, emisję głosu, interpretację oraz ogólny wyraz artystyczny przyznało następujące miejsca:

w kategorii SOLIŚCI:

I  miejsce – ALEKSANDRA DZIĘDZIEL – za wykonanie utworu „Konie” – z rep. Włodzimierza Wysockiego

II miejsce – SYLWIA PIĄTEK – za wykonanie utworu „Kto chce, bym go kochała” – tekst M. Pawlikowska – Jasnorzewska

III miejsce – KACPER MATUSIAK  z  Powiatowego Zespołu nr 3  Szkół Technicznych i Ogólnokształcących  im. por. Stefana Jasieńskiego w Oświęcimiu za wykonanie utworu „Od dawna już wiem” – tekst Kortez, Agata Trafalska, Marcin Węgierski , muzyka Kortez

Wyróżnienie – JULIA  ROTHKEGEL  z Brzeszcz – za wykonanie utworu  „Miejscie nadzieję” – z rep. Jacka Wójcickiego
Wyróżnienie – ALEKSANDRA BURDA –z Bobrka – za wykonanie utworu „Moknie w deszczu diabeł” – tekst Janusz Koman, muz. Wojciech Młynarski
Wyróżnienie – ALEKSANDRA PŁAWECKA z Oświęcimia  za wykonanie utworu  „Teatr” – z repertuaru Dominiki Kurdziel
Wyróżnienie – KINGA PODGÓRNIAK  z Kęt – za wykonanie utworu „Amsterdam” – z rep. Katarzyny Groniec
Wyróżnienie – KINGA ZABAWSKA z Bobrku za wykonanie utworu  „Naprawdę nie dzieje się nic” – z rep. Grzegorza Turnaua
Wyróżnienie – OLGA MATUSIK z Brzeszcz  za wykonanie utworu „Shimmy Szuja” – z repertuaru Ireny Kwiatkowskiej.

w kategorii ZESPOŁY:

I  miejsce – DUET – MARTA JANAS  i  KATARZYNA NOWAK z Przecieszyna za wykonanie utworu“Opadły mgły” – z rep. Starego Dobrego Małżeństwa

II miejsce – ZESPÓŁ KOZETKA: KLAUDIA KUBAS, KLAUDIA GIEREK,  KACPER MATUSIAK, JUSTYNA ŻURAWSKA, JULIA HERÓD, WIKTORIA MAICZEK, z   Powiatowego Zespołu nr 3  Szkół Technicznych i Ogólnokształcących  im. por. Stefana Jasieńskiego w Oświęcimiu za wykonanie utworu “Tchu mi brak” – z rep. Zespołu Pustki

III miejsce – ZESPÓŁ WOKALNY W GRABOSZYCACH w składzie:  JUSTYNA KLIMEK, MAGDALENA KOKOSZKA, EMILIA KOKOSZKA za wykonanie utworu : “Linoskoczek” – tekst  Leszek Aleksander Moczylski, muz. Jan Kanty Pawluśkiewicz.