W Domu Ludowym w Wilczkowicach, 6 kwietnia odbył się Konkurs Recytatorski pt: „Wiosna w poezji”. Konkurs został  zorganizowany wraz z Domem Ludowym w Skidziniu i Zespołem Szkolno-Przedszkolnym nr 3. Uczniowie klas II-VI recytowali wiersze o najpiękniejszej porze roku. Wszyscy uczestnicy przygotowali się perfekcyjnie. Uzupełnieniem satysfakcji uczestników oprócz dyplomów były nagrody zakupione przez sponsorów.
Dziękujemy p. Zbigniewowi Stawowy i Radzie Sołeckiej z Wilczkowic, p. Jerzemu Krawczykowi i Radzie Sołeckiej ze Skidzinia, radnemu p. Janowi Urodzie i p. Dariuszowi Płonce – Firma MIX – BUD oraz gronu pedagogicznemu ze Szkoły w Skidziniu.