Zapraszamy do udziału w konkursie, którego zadaniem jest stworzenie w gronie rodzinnym palmy wielkanocnej wykonanej dowolna techniką.

Prace przyjmowane będą do 31.03.2022 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Osieku (ul. Główna 125). Wręczenie nagród odbędzie się 2 kwietnia 2022 roku o godzinie 17:00 w Domu Ludowym w Skidziniu podczas Jarmarku Tradycji Wielkanocnych.

Prace powinny być oznaczone w widocznym miejscu imieniem i nazwiskiem

Organizator: Stowarzyszenie Pozytywni

Partnerzy: Ośrodek Kultury w Brzeszczach

Szczegóły pod nr telefonu 502 245 386 lub 795 078 273