Ogłaszamy nabór na kurs tańca towarzyskiego dla dorosłych, zajęcia odpłatne: 50 zł za cztery zajęcia po 1,5 godz. każde.

Kurs poprowadzi instruktor ze szkoły tańca Impresja w Kętach Michał Piskorek. Zapisy przyjmuje kierownik Domu Ludowego do 25 września, tel.: 32 211 13 39.