Temat: Sienkiewicz w anegdocie

Rok 2016 został ogłoszony rokiem Sienkiewicza. Dlatego też na spotkaniu DKK przybliżyliśmy sobie raz jeszcze sylwetkę tego wybitnego Polaka. Anegdoty ociepliły wizerunek pisarza, pozwoliły dostrzec w pomnikowej postaci, normalnego człowieka z jego ułomnościami i wadami. Dla przykładu przytaczamy jedną z nich:

Sienkiewicz w 1886 roku, przebywając za granicą, drukował „Potop” w warszawskim”Słowie”. Pisał akurat tyle, ile trzeba było na codzienny odcinek w gazecie. Pewnego dnia redakcja otrzymała następującą depeszę:

„Telegrafujcie, gdzie jest Kmicic? Zapomniałem i nie mogę dalej pisać. Sienkiewicz”.

Redaktor odtelegrafował: „Kmicic w Częstochowie wysadza armatę. Redakcja”

W spotkaniu uczestniczyło 11 osób.