Oto krótka relacja z podróży w czasie… Kraków z przełomu wieków, polskie Ateny, stolica Młodej Polski, a na pierwszym planie Stanisław Wyspiański – wybitny polski artysta, dramaturg, poeta, radny, człowiek renesansu, nowatorski i szalony, a zarazem odpowiedzialny i bardzo pracowity. Wytyczał nowe drogi w sztuce, przełamywał obyczajowe konwenanse, walczył ze śmiertelną chorobą i żył pełną piersią! Członkowie DKK i słuchacze UTW (sekcja podróżnicza) wybrali się w sobotę 6 kwietnia na spotkanie z legendą – wraz z przewodnikiem zwiedzili Bronowice Małe, gdzie artyści Młodej Polski, niczym francuscy impresjoniści, urządzali plenery artystyczne, gdzie inteligencja przełomu wieków osiedlała się i żeniła z pięknymi, wiejskimi dziewczętami, tak jak Lucjan Rydel, którego dworek Rydlówka, otwarty ponownie w 2018 roku, przeniósł nas w czasy „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego. Muzeum Narodowe w Krakowie, otwarte w 1879 roku to prawdziwy wehikuł czasu, dzięki któremu, za sprawą wystawy „Wyspiański”, mogliśmy zobaczyć największą w historii wystawę prac Stanisława Wyspiańskiego – zbiór rysunków ołówkiem, tuszem, węglem, m.in. szkice z czasów szkolnych, projekty scenograficzne i typograficzne. Wybitna kolekcja malarstwa portretowego i pejzażowego, wykonana pastelami, w której to technice Stanisław Wyspiański osiągnął absolutne mistrzostwo, jak również zespół projektów do dekoracji krakowskiego kościoła Ojców Franciszkanów, katedry na Wawelu i Domu Towarzystwa Lekarskiego. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wspaniałą atmosferę i zapraszamy na kolejne wyjazdy!