Celem Logicznej Spartakiady było rozwijanie umiejętności kreatywnego i logicznego myślenia oraz rozwiązywania problemów z różnych dziedzin życia. Każda z 6 grup musiała wykonać kolejno zadania, które dotyczyły kodowania – programowania, min.: ułożyć figury przestrzenne według narysowanego wzoru, zakodować rok kalendarzowy kolorami pór roku, posadzić „ziemniaka” zgodnie z zakodowaną instrukcją. Dzięki pracy zespołowej wszyscy uczestnicy Spartakiady otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody. Dziękujemy wszystkim uczestnikom, organizatorom oraz sponsorom: firmie MIX-BUD DARIUSZ PŁONKA za wspaniałą zabawę!

 

 

13.06.2017r.