Omawiana książka „Król Kier znów na wylocie” Hanny Krall.

W piękne majowe popołudnie spotkaliśmy się w bibliotece, żeby porozmawiać o książce Hanny Krall „Król Kier znów na wylocie”. Jest to opowieść o losie Izoldy Regensberg, Żydówki, która w wojennej zawierusze miała tylko jeden cel: uratować męża Szajka z obozu w Mauthausen. Książka składa się z krótkich scen, napisana jest krótkimi zdaniami i równoważnikami zdań. Wszystko to potęguje wrażenie lęku i wojennej niepewności jutra. Powieść skłoniła klubowiczki do refleksji nad losem ludzkim i potęgą uczucia w tak okrutnych realiach wojennych.

W spotkaniu uczestniczyło 11 osób.