BASEN POD PLATANEM proponuje Państwu mikołajkową zabawę połączoną z elementami rywalizacji.

Regulamin:
1. Konkurs polega na przepłynięciu w okresie 1.11 – 6.12.2018 jak największej liczby basenów przy czym liczony jest ogólny wynik osiągnięty w ww. okresie.

2. Konkurs prowadzony będzie dla czterech kategorii wiekowych: 5-7 lat, 8-12 lat, 13-18 lat, 19 + i w podziale na płeć.

3. Styl pływacki, którym pokonywany jest dystans nie ma znaczenia, jednak istotne jest by pływanie odbywało się samodzielnie, bez użycia żadnych pomocy.

4. Udział w konkursie i wyniki poszczególnych dni powinny być zgłaszane u ratowników – tam będzie prowadzony ranking, którego wyniki będą  wywieszane na hali basenu oraz na bieżąco publikowane na Facebooku.

5. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się podczas imprezy mikołajkowej na Basenie pod Platanem w dniu 9.12.2018 – godzina zostanie podana w późniejszym terminie.

6. Nagrody w każdej kategorii wiekowej:
– Pierwsze miejsca – profesjonalne okularki pływackie + czepek OK
– Drugie miejsca – karnet wartości 25 pln + czepek OK
– Trzecie miejsca – jednorazowe wejście na grotę solną + czepek OK.

7. Bliższe informacje o konkursie w kasie basenu lub telefonicznie: 032 737 42 39.

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ ZABAWY! 🙂