22 kwietnia | godz. 16.00 | Świetlica na osiedlu Paderewskiego