23 września 2015 r. odbyło się spotkanie z cyklu „Znani i nieznani Brzeszczanie” – Najstarsze dzieje Brzeszcz i okolic.
Historyczne losy i zapisy dot. Brzeszcz referował dr Przemysław Stańko – pracownik Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, współpracownik Fundacji Jana Pawła II w Rzymie,
badacz Archiwum Watykańskiego materiałów źródłowych do spraw stosunków państwa polskiego ze Stolicą Apostolską
w średniowieczu, współautor Bullarium Poloniae tom VII (1464-1471)- wydawnictwa źródłowego materiałów z Archiwum Watykańskiego, autor kilkudziesięciu artykułów naukowych poświęconych: historii ziemi oświęcimskiej ze szczególnym uwzględnieniem historii Kościoła, a także materiałom archiwalnym z terenu m.in. Lipnicy Murowanej, Rudy Śląskiej, autor katalogu dokumentów pergaminowych miasta Piwnicznej Zdroju, Honorowy Obywatel Miasta Piwnicznej Zdroju – tytuł nadany w 2008 r., członek Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, oddział w Krakowie.
Wyniki poszukiwań w archiwach Wrocławia, Warszawy, Wiednia czy Watykanu wywołały już niejedną „historyczną rewolucję”.